Konsultacje

Analiza potrzeb i doradztwo w zakresie doboru sprzętu oraz oprogramowania.

Add a Comment

Przedsiębiorstwo Handlowe
CERTUS
Hanna Fechler
85-719 Bydgoszcz
ul. Fordońska 44
tel./fax +48 (052) 342 41 31
tel. +48 52 361 66 12

Konto: PKO BP S.A. II O/Bydgoszcz
73 1020 1475 0000 8702 0020 1194

Regon: 092929922
NIP 554-102-93-54

Godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00